Zbraně

Kopí

Je jednou z nejstarších zbraní. Za celá staletí i ono doznalo několka změn a specializací. Zde se, ale díváme na kopí které si uchovalo jednoduchost a účelnost. Podobný tvar hrotu lze nalézt od prvních pazourkových oštěpů. Je určené jak pro lov ze sedla, tak pro obranu tvrze a na vyzbrojení obránců. Hrot má kalenou listovou čepel, která si zachovává průraznost a umožnuje hluboký průnik do tkáně. Zároveň však díky svému tvaru způsobuje i fatální zranění a krvácivost širokým otevřením rány. Ratiště kopí je jasanové.
Výroba: Tomáš Jindra, Via

Basilard

Na počátku 14. století to byla velmi módní zbraň. Původně se jednalo o mohutnou a velkou dýku. Její počátek je ve Švýcarsku ve městě Basel odtud její název Baselard, Basilard. Velmi brzy se ovšem její čepel začala prodlužovat, až mohla směle konkurovat mečům. Z té doby máme dokonce záznamy stížností mečířských cechů na cechy nožířské, které jim těmito výrobky brali zákazníky. Cena takové zbraně totiž zůstávala stále hluboko pod cenou meče. Pro potřeby méně movitých zákazníků či méně náročné klientely to byl ideální nástroj. Jak nám dokládají dobová vyobrazení, mnohdy se taková zbraň používala, jako lovecká, či cestovní i samotnou šlechtou.
Zobrazený originál se nachází v Londýnském muzeu pod číslem 80.34
Rozměry:
Celková délka - 782 mm
Délka čepele – 650 mm
Šířka jílce – 108 mm

Rozměry repliky jsou shodné.

Datace: pozdní 13.stol. - ranné 14. stol.

Výroba: Basilard - Tomáš Jindra; Pochva - Ronšperk, Pida
zpět
©Via Boemia 2007,pajiczek