Rous syn Drahotův

 Od dětství žil v Mirošovech v blízkosti budoucí tvrze. Byl u její výstavby  pro nového pána. Pro svou píli, nevšední znalosti a dobrosrdečnou  povahu získal uznání u všech mužů i pana Dobrohosta, který mu nabídl  službu. Jeho ruka se nezalekne žádné práce, dokonce ani té  nejsložitější. Nejcennější a vyhledávané jsou však pro všechny jeho  znalosti ranhojičství. Mnohokráte již pomohl a i horkou hlavu svého  pána dokázal schladit lektvarem pravdy. Pokud na cestách či v poli je  on, všem se hned lépe dýchá. Po večerech pak rozechvívá struny své loutny a pěje písně a balady o hrdinských skutcích rytířů a o krásných pannách. V takový čas, kdy všichni sedí u jednoho stolu, je dobře na Dvorci.


Rous je mužem stojícím na pozadí zájmu historiků i času, který nevratně smazal mnohé. Tvrz potřebovala mnoho rukou na práci a ještě více při případné obraně. Jeden pár z těch rukou byl v něčem lepší než jiný a tento pár mohl patřit našemu Rousovi....to všechno nám zůstane ukryto pod nánosem času. Díky nálezům z podobných tvrzí po celé zemi, však můžeme přibližně střípek po střípku skládat pravděpodobnou podobu jejich každodeního života. Jak žil muž za palisádou?
Zpět

©Via Boemia 2007,pajiczek