Jitka, žena Rousova

Vyrostla na statku při tvrzi, kde našla zalíbení v jednom z mužů pana z Ronšperka. A že nebylo překážek a otec souhlasil, svázala svůj život s Mirošovskou tvrzí po boku Rouse. Je sběhlá v ručních pracech, jak se na dobrou ženu patří. Nejvíce cenné jsou však její znalosti, s nimiž pomáhá léčit a napravovat všechny neduhy, kteréžto trápí člověka i dobytek. K tomu vlídné slovo a věčný úsměv na tváři, je velkou oporou trpícím.


Pomyslně hledíme do tváře ženě, která nenesla jméno zajímavé pro dějiny. Její činy lze sotva označit za převratné, ale její život byl ten, který utvářel společnost. Tisíce takových obyčejných životů se snažili jejich majitelé žít na pozadí válek, neúrody i v časech hojnosti a míru. Při tom všem, nám  v zemi na archeologickách lokalitách tvrzí zanechaly jen kusé stopy. Žili těžký život? Zda těžký, my nemůžeme již soudit, ale jistě jej provázela radost i starost. Jaký asi byl život  prosté ženy ve stínu palisády?


Zpět

©Via Boemia 2007,pajiczek