Drslav syn Rudoslavův

Počestný muž a dobrý hospodář. Jeho výřečnost a přímost je pověstná na trhu i v krčmě. Však je to on, kdo vyjednává prodej zrna i dobytka. Rovněž tak je to on, kdo pro svou horkou a přímou povahu, je velmi respektovaným mužem po celých Mirošovech.


Pro svou povahu se stal zastáncem a prosaditelem práva na panstvích Dobrohostových. Spolehlivý a věrný muž, který v nepřítomnosti pána na državách i nadále prosazuje jeho vůli. Odměnou mu jest největší dům při Dvorci a držení vlastního dobytka. Patří mu i jeden z nejrychlejších koní v Mirošovech. Často vystupuje jménem Dobrohostovým v jeho pověření, či přes nepřízeň počasí doručí zprávu, kterou mu pán svěří. Jeho věrnosti si pán z Ronšperka zvláště cení.


Je to muž, jenž se narodil pod doškovou střechou. Pole a dobytek mu je obživou. Ani po něm nám toho mnoho nezůstalo. Nůž, sekera, krojidlo pluhu? Takových bylo tisíce. On však byl vyjímečným. Sedlá v největší bouři, jede tryskem v parném létě. To vše pro jediný kus listiny. Kdo byli ti muži, jež měli takovou důvěru? Jak žili a jak dlouho, na cestách plných nebezpečí. Nikdy nikde se nedočtete o mužích a ženách žijících poblíže tvrze a v podstatě zabezpečující její hospodářský, společenský a správní chod. Na Dvorci mohlo krom pána, dle zjištěných srubových staveb žít patrně až několik rodin. Jejich jména, osudy...to všechno nám zůstane ukryto pod nánosem času. Díky nálezům z podobných tvrzí po celé zemi, však můžem přibližně střípek po střípku skládat pravděpodobnou podobu jejich každodenního života.Zpět

©Via Boemia 2007,pajiczek