Boreš
syn Božeje bratr Bohuslavův

Boreš patří dnes k nejbližším mužům pana Dobrohosta a těší se jeho přátelstvím. Žije na Dvorci již od dětství, kdy jeho otec spravoval popluží. Jako jinoch byl u stavby tvrze pro nového pána a ten jej záhy přijal do služby. Brzy se ukázalo, že je nejen užitečný při práci na polnostech, ale zejména užitečný k ruce pána.

Vládne velmi mrštně zbraní, stejně jako zručně si počíná při práci na poli, a zejména při výrobě a doplňování vybavení tvrze. Je tedy s podivem, že jeho prsty vládnou dobře i nástroji lasebnickými. Stará se o kadeře jak pana z Ronšperka, tak především jeho choti. Je vždy přítomen u svého pána a nevzdaluje se nikdy příliš daleko. Provází jej v taženích i na cestách za jednáním. Ač mlád, vydobil si již dobrou pověst a slovem i činem dokázal, že je mužem hodným uznání. Však také svou službou získal kovovou zbroj a silného koně.


Boreš je postavou symbolizující vojenskou část družiny pána. Ač neurozen, válka či jen život službou ve zbrani, se mu stala neoddělitelnou a pravděpodobně značnou částí výdělku. Život člověka, úrodu, cesty, či jen prostý pořádek v době, o které mluvíme, nechránil nikdo jiný, než tito muži. Ve službě a pověření svrchovaného feudála sídlem na tvrzi či hradě.


 


       

Zpět

©Via Boemia 2007,pajiczek